Trvale plasticko-elastický, dokonale bílý, natíratelný těsnicí tmel na bázi vodní akrylátové disperze, speciálně určený pro sádrokartonové desky.
Výrobek dostupný v kartuších o objemu 280 ml