Trvale plasticko-elastický, dokonale bílý, přetíratelný těsnicí tmel na bázi vodní akrylátové disperze, speciálně určený pro sádrokartonové desky.
Dostupné barvy: bílá