Flexi Foam Expert Line Professional je nízkotlaká pružná polyuretanová pěna určená k profesionální montáži oken a dveří. Mimořádně vhodná zejména pro tzv. teplou montáž jako středová vrstva v kombinaci s páskami (parotěsnými a paropropustnými) v Professional Window System.