Pistolet służy do wypuszczania jednoskładnikowej piany poliuretanowej, która ma zastosowanie przy różnego rodzaju pracach remontowo-budowlanych takich jak: montaż okien i drzwi, uszczelnianie przepustów w ścianach i stropach, łączenia elementów różnego rodzaju konstrukcji szkieletowych, wypełnianie szczelin przy pracach ociepleniowych itp. Pistolet służy także do
aplikacji klejów poliuretanowych oraz izolujących pian natryskowych w pojemnikach ciśnieniowych.