Narożnik wewnętrzny - element uformowany z taśmy uszczelniającej do wewnętrznych naroży pomieszczeń.