Narożnik zewnętrzny - element uformowany z taśmy uszczelniającej do zewnętrznych naroży pomieszczeń.